Μορφές εναλλακτικού τουρισμού

Εναλλακτικός τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει όλες τις μορφές τουρισμού, οι οποίες προσελκύουν τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα. Ως εναλλακτικές μορφές τουρισμού θεωρούνται αυτές πέραν του μαζικού τουρισμού, οι οποίες επιδιώκουν την αποφυγή αρνητικών και τη δημιουργία θετικών κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, αποφυγή των κλασσικών τουριστικών πρακτικών του μαζικού τουρισμού, αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τα πολιτιστικά μνημεία, στήριξη αγροτικών περιοχών, επίλυση του προβλήματος της εποχικότητας του τουρισμού.

Η κεντρική ιδέα του εναλλακτικού τουρισμού είναι:

 • Η μικρής κλίμακας, ελεγχόμενη και ρυθμιζόμενη ανάπτυξη
 • Η ποικιλία δραστηριοτήτων σε ατομική - ανεξάρτητη βάση ή σε μικρή κλίμακα
 • Η έμφαση στην απόκτηση εμπειριών για τις τοπικές κουλτούρες και στη διατήρηση των παραδοσιακών αξιών.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται όλο και πιο συστηματικά οι ειδικές μορφές τουρισμού, που προσφέρουν τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να εμπλουτίσουν τις δραστηριότητές τους και με προγράμματα εξειδικευμένων δράσεων, όπως είναι ο θεραπευτικός–ιαματικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός κ.λπ. Έτσι, η χώρα αρχίζει να αποτελεί πλέον έναν προσφιλή τουριστικό προορισμό όχι μόνο για διακοπές «κλασσικού τύπου», αλλά και για όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εναλλακτικές διακοπές, αναζητώντας εκτός από την ξεκούραση και την απόλαυση των αξιοθέατων της χώρας και τη μοναδική εμπειρία, που προσφέρουν η φύση και τα «προϊόντα» της, ο θρησκευτικός πολιτισμός της αλλά και οι εξειδικευμένες υποδομές της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας.

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι πολλές και ενημερωτικά αναφέρονται ορισμένες από τις κυρίες μορφές:

 •     Οικοτουρισμός
 •     Αγροτουρισμός
 •     Τουρισμός πειρπέτειας
 •     Τουρισμός άγριας φύσης
 •     Πολιτιστικός τουρισμός
 •     Αρχαιολογικός τουρισμός
 •     Θρησκευτικός τουρισμός
 •     Γεωλογικός τουρισμός / Γεωτουρισμός
 •     Ορειβατικός τουρισμός
 •     Οινοτουρισμός
 •     Ορεινός τουρισμός
 •     Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
 •     Θαλάσσιος και Καταδυτικός τουρισμός
 •     Γαστρονομικός τουρισμός
 •     Εκπαιδευτικός τουρισμός
 •     Συνεδριακός τουρισμός
 •     Θεραπευτικός - Ιαματικός τουρισμός

Σε γενικές γραμμές (εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις) οι μορφές αυτές δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το μαζικό τουρισμό, με την έννοια του παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού. Ωστόσο δρουν συμπληρωματικά προς αυτόν, συμβάλλοντας, κατά κύριο λόγο, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών της περιφέρειας. 

Παρά το ιδανικό περιβάλλον της ελληνικής υπάιθρου, ο αγροτουρισμός βρίσκεται σε πρόωρα στάδια. (Φ: Stokkete)

Αγροτουρισμός

Ο Αγροτουρισμός αναπτύσσεται, όπως υποδηλώνει το όνομα του κυρίως σε αγροτικές περιοχές της χώρας και σχετίζεται με κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές αξίες της περιοχής.

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής

Ο Αθλητικός τουρισμός αναψυχής  συνδέεται με όλες τις μορφές ενεργητικής και παθητικής συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις.

Ο αρχαιολογικός τουρισμός στην Ελλάδα είναι σεπολύ μεγάλο βαθμό άρρηκτα συνδεδεμένος με την κλασική Ελλάδα (Φ: JeniFoto)

Αρχαιολογικός τουρισμός

Η Ελλάδα είναι ιδανική για την ανάπτυξη αρχαιολογικου τουρισμού και ήδη στους παγκοσμίως γνωστούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς της χώρους (Ακρόπολη, Δελφοί, Επίδαυρος, Βεργίνα, Φαιστός, Κνωσός, κ.λπ.) συρρέει πλήθος επισκεπτών.

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για την ανάδειξη της Ελλάδας σε γαστρονομικό προορισμό (Φ: smoxx)

Γαστρονομικός τουρισμός

Ο Γαστρονομικός τουρισμός είναι μια νέα τάση η οποία άρχισε να γιγαντώνεται την τελευταία δεκαετία

Το Απολιθωμένο δάσος της Λέσβου είναι ένα από τα δύο μεγαλύτερα απολιθωμένα δάση στον κόσμο (Φ: Martin Bilek)

Γεωτουρισμός

Ο γεωτουρισμός θεωρείται μια νέα μορφή πολιτιστικο-περιβαλλοντικού τουρισμού, που μπορεί να αναπτυχθεί σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικά γεωλογικά μνημεία, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πόλο προσέλκυσης τουριστών ειδικού ενδιαφέροντος

 Μαθητές από όλον τον κόσμο συνδυάζουν τις διακοπές τους με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Εκπαιδευτικός τουρισμός

Ο Εκπαιδευτικός τουρισμός απευθύνεται κυρίως στους νέους.

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ

Πείτε μας τη γνώμη σας

Τι σας αρέσει να κάνετε στις διακοπές σας;